Terug naar introductie                                  Gang van zaken röntgenonderzoek IN STUDIO Deventer                                                         

Naar onderzoek op locatie     


Watergekoelde industriële Machlett röntgenbuis met Enraf hoogspanningsgenerator in vaste opstelling. Geplaatst achter loodpanelen met loodglas. Op het bedieningspaneel kunnen energie van de röntgenstraling en belichtingstijd ingesteld worden. 

De röntgenfoto wordt gemaakt bij zo laag mogelijke energie van de straling. Hoe lager de stralingsenergie hoe beter heel kleine materiaalverschillen op de foto tot uiting komen. Echter, hoe lager de stralingsenergie hoe minder straling er uit de röntgenbuis komt en hoe langer de belichtingstijd moet zijn. De optimale röntgenopname wordt gemaakt met zo laag mogelijke stralingsenergie bij acceptabele belichtingstijd. Indicatie: een ets wordt afgebeeld met stralingsenergie opgewekt met een hoogspanning van 10 kiloVolt (kV) over de röntgenbuis, een icoon met 50 kV. De benodigde bestralingstijd bedraagt meerdere minuten.

 

 Werkwijze chronologisch

1. Meten verzwakking

Allereerst wordt met een stralingsmeter (ionisatiekamer) de mate waarin het schilderij de röntgenstraling verzwakt gemeten.

2. Energiekeuze

Op basis van de gemeten verzwakking wordt de optimale (zo laag mogelijke) stralingsenergie gekozen. Bij een belichtingstijd van ten hoogste 10 minuten.

3. Keuze filmtype

Er wordt een fijnkorrelige (resolutie) steile (contrast) röntgenfilm gebruikt. Medische radiotherapiefilm in lichtdichte envelop. In de radiotherapie is sprake van kleine verschillen in hoeveelheid straling (contrast) die de film  zichtbaar moet maken. Ook bij schilderijen is sprake van plaatselijk kleine verschillen.

4. Ontwikkelproces

De film wordt in  2 minuten ontwikkeld, gefixeerd, gespoeld en gedroogd in de AGFA Curix 60 ontwikkelautomaat.

5. Zwartingsmeting

Met een densitometer wordt gecontroleerd of de grijswaarden in de röntgenfoto binnen het steile deel van de zwartingscurve liggen (zwarting 0.5 tot 3).   

6. Digitalisatie

De röntgenfilm wordt gedigitaliseerd met een VIDAR scanner in 300 dpi en 4096 grijswaarden (12 bit diep).

7. Tot slot

Samen met u worden de röntgenfoto's op de lichtkast besproken. Na afloop neemt u zowel de originele analoge röntgefoto's als de digitale (op usb) mee. Een verslag van het onderzoek wordt u nagezonden.

8. Veiligheid

De röntgenbuis is geplaatst achter een afscherming. Een onafhankelijke stralingsdetector geeft aan of er straling is. Bezoeker kan gebruikmaken van een direct afleesbare persoons stralingsmeter (EPD).